Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 744/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-19

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 406/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 629/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 681/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie kontynuacj...

IV SA/Gl 161/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ol 106/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-01

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

I OZ 631/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gorzowie Wielkopolskim , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Po 553/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie świadczeń rodzinnych