Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 466/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej

I OZ 698/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego

IV SA/Gl 691/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Gd 790/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO ----- w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 121/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 114/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

I OZ 751/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego

II SA/Kr 859/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ol 536/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OSK 438/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-21

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie w przedmiocie niedoręczenia dwóch decyzji w spawie świadczeń z pomocy społecznej przysługującej rodzinie zastępczej
1   Następne >   2