Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 794/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie , nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 568/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

VIII SA/Wa 300/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 802/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie znak: [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego