Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 9/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 202/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 522/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

II SA/Lu 432/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 838/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-25

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 167/01

IV SA/Wr 97/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 302/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do spłaty kwoty świadczenia nienależnie pobranego

IV SA/Gl 577/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 431/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2