Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 139/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Gd 121/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 173/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego oraz uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego

I OZ 1006/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 953/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-21

Skarga G.P. na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Po 13/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 924/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

I OZ 997/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2