Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1491/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

IV SA/Wr 142/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia się

II SA/Sz 634/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 429/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej

I OZ 1142/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 430/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego