Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 408/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 34/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy w ramach programu wieloletniego 'Pomoc w zakresie dożywiania'

III SA/Kr 1099/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Wniosek w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

III SA/Kr 414/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych specjalnych

III SA/Kr 409/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 410/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 407/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 147/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na zakup żywności

III SA/Kr 411/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 956/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2