Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 60/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Wa 913/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na pismo

II SA/Lu 647/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 647/09

II SA/Gd 326/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 92/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej

I SA/Wa 917/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Wniosek W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w W. , nr [...]

II SA/Gd 327/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 108/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego...

III SA/Kr 409/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2