Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1047/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej