Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 275/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1540/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego

I OZ 273/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 274/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1868/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 276/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1975/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 956/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2