Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 505/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Rz 928/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 237/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 238/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Lu 206/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

I OZ 298/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie , Nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Po 351/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

I OZ 312/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 414/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych specjalnych
1   Następne >   2