Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 747/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie ograniczenia czasookresu przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 34/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy w ramach programu wieloletniego 'Pomoc w zakresie dożywiania'

II SA/Ke 512/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Po 412/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie; odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 345/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń

IV SA/Wr 43/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1873/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej