Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 393/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 413/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SAB/Wa 74/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania pisma z 4 lutego 2010 r.

II SA/Gd 379/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Po 113/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 152/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1099/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Wniosek w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 655/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 713/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężn...

III SA/Kr 260/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji