Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 334/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-26

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 366/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-11-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie umorzenia wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 865/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania pisma

II SA/Łd 80/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-09

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 147/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na zakup żywności

IV SA/Gl 256/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 870/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 333/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 470/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione