Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 940/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bd 566/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy rzeczowej

II SA/Ol 309/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-01

Wniosek P.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie skargi P.M. na decyzję SKO z dnia '[...]' nr '[...]' w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczym i zwolnienia z tej opłaty

II SA/Ol 990/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie wniesienia odwołania

II SA/Łd 657/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego