Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1168/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

I OZ 1007/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu nr SKO [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 916/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-20

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej

II SA/Sz 411/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności

I SA/Wa 1999/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 170/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego