Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 219/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych specjalnych

II SA/Ol 125/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1600/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Ol 11/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie skierowania do środowiskowego domu samopomocy

III SA/Kr 218/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

I SA/Wa 1248/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 1067/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 1061/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 1061/10
1   Następne >   2