Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 376/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 377/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 66/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do domu opieki społecznej

II SA/Go 252/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-12

Skarga: J.O. na decyzję: SKO z dnia: [...]r., nr [...] w przedmiocie: odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci prawa do zasiłku stałego w wysokości 40,84 zł. miesięcznie

II SA/Rz 1053/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji własnej

II SA/Po 305/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 368/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Ke 269/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-05-30

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku

II SA/Ol 1049/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-04

Wniosek w przedmiocie przedłużenia pobytu w Ośrodku Wsparcia
1   Następne >   2