Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 413/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 807/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

I OZ 409/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należnośc...

I OZ 404/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 806/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

II SA/Po 419/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 403/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Po 418/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 383/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 401/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2