Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 103/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2294/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bd 643/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku stałego

III SA/Kr 1259/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Łd 672/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-06

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2094/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Po 533/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-19

Wniosek w przedmiocie zwrotu wypłaconych należności alimentacyjnych

III SA/Kr 773/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2