Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 732/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-17

Skarga S.M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie

IV SA/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty nienależnie pobranego zasiłku stałego

II SA/Lu 309/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt II SA/Lu 309/11