Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 710/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 432/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Op 361/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy