Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 134/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

I OSK 1432/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 886/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku okresowego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Po 982/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia;

IV SA/Wr 678/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 671/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 135/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Ke 351/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 393/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 611/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania