Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 18/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 134/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Po 254/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Po 251/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 743/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 1031/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-13

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi

II SA/Po 17/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 483/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-18

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie przekazania według właściwości wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Po 481/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie przekazania według właściwości wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Po 483/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie przekazania według właściwości wniosku o przyznanie zasiłku celowego
1   Następne >   3