Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 133/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SA/Rz 130/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 158/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I OZ 500/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 501/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1251/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 526/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. nr [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I SA/Wa 43/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 134/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia

I OZ 499/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2