Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 245/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Po 40/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 1057/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 731/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

II SA/Po 685/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;