Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 622/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

III SA/Kr 4/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

III SA/Kr 327/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 1610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1365/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 621/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1715/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2