Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 1002/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 946/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego

II SA/Lu 864/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 212/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 127/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 745/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi