Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 953/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego oraz zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu

II SA/Po 40/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 968/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 1134/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-08

skarg A. P. na decyzje SKO w L. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych do gorących posiłków oraz całodziennego wyżywienia , w wysokości 40 zł 2. [...] przyznającej zasiłek celowy w kwocie [...] zł na dofinansowanie do :środków czystości: 1. [...] w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia od dnia [...] maja [...] roku do dnia [...] maja [...] roku w wysokoś...

II SA/Po 466/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 827/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności otrzymanych przez osobę uprawnioną z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 813/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;

IV SA/Po 144/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej na dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

II SA/Po 731/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;
1   Następne >   2