Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 500/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

IV SA/Gl 411/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 1208/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o uznaniu za nienależnie pobrany i zwrocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 695/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Łd 1210/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji uchylającej decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Po 336/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 736/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania