Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 51/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi M. S. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 211/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1372/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 992/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 1880/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-26

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

III SA/Kr 1145/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 217/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1742/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 389/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2