Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 745/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Wr 497/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie omowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 122/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SO/Wr 11/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 95/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 915/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 581/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Wr 705/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SO/Wr 12/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego zarządza: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

IV SA/Wr 406/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-03

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2