Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 29/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 672/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

II SA/Sz 417/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 1108/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 832/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 1253/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-07

skarg K. Ś. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargi oddala.

II SA/Sz 551/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 390/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy.

II SA/Po 539/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

II SA/Lu 137/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   3