Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 36/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-25

Wniosek w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 36/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-06

Wniosek w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane

III SA/Kr 28/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane

III SA/Kr 773/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1704/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie przekazania zażalenia organowi I instancji

III SA/Kr 21/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane

III SA/Kr 152/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego,

III SA/Kr 153/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego,
1   Następne >   3