Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 950/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna; w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 114/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów

II SA/Lu 390/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy.

II SA/Lu 137/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 106/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 107/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 103/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 104/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 105/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 606/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   2