Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 137/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 127/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 165/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 151/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 583/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 138/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 75/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-09

Sprawa ze skargi T. R. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 224/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej

II SA/Op 18/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   5