Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 1229/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Rz 1145/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Rz 1130/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-23

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej