Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 756/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Sz 755/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Sz 753/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Sz 751/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-29

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej

II SA/Sz 754/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej

II SA/Sz 750/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-06

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej

II SA/Sz 752/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego

II SA/Sz 417/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 1108/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2