Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 417/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 1108/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 551/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania