Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 417/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Wr 113/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności