Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 173/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 2939/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności alimentacyjnych

I SA/Wa 3284/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy

II SA/Op 137/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 206/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 626/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Po 529/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego i celowego

IV SA/Wr 264/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia rzeczowego

I OZ 185/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu znak [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   31