Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 76/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 581/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

I OSK 2139/16 - Wyrok NSA z 2016-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Po 178/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1633/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie