Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 502/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 134/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 134/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 1633/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie