Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 11/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 37/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 598/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 605/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 606/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1273/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 599/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 601/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 604/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego