Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1773/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie specjalnego zasiłku dla opiekuna

I SA/Wa 2019/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 2021/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 2020/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 447/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1861/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-22

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 451/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

I SA/Wa 1013/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Bk 763/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-19

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OZ 1853/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia sprawy
1   Następne >   2