Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 228/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej pos...

I OZ 262/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 263/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 126/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 125/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 124/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 127/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 123/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Łd 115/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zasiłku stałego
1   Następne >   2