Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu

I OZ 428/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zasiłku stałego

I OZ 439/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

I OZ 440/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

II SA/Go 324/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do tego zasiłku na skutek wniosku

IV SA/Wr 174/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 200/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OZ 425/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2