Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 646/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 478/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 245/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 76/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku dla opiekuna

III SA/Gd 450/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 536/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 24/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 651/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I OZ 653/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych
1   Następne >   3