Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 693/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [..] w przedmiocie uznania wypłaconego zasiłku rodzinne...

I OZ 752/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [..] w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 180/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego;

II SA/Lu 761/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , w sprawie II SA/Lu 761/15

I OZ 724/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 515/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu na złożenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Wa 1258/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 1259/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 1260/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OZ 702/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia alimentacyjnego
1   Następne >   3