Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 398/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 309/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

VIII SA/Wa 998/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 978/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-19

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 582/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na dożywianie w ramach programu rządowego

III SA/Gd 581/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

III SA/Gd 580/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 529/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy 'PPF'

II SA/Rz 166/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia alimentacyjnego